Onkiveden tilaan ja järvien tilaan yleensäkin liittyviä tekstejä ja selvityksiä:

 

Maanviljelyn merkitys ravinnepäästöjen aiheuttajana. (Matti Pekkarinen)