Säännöstelystä, UUSIMMAT YLINNÄ

 

Iisalmen reitti tarvitsee kokonaisvaltaisen remontin vallitsevaan säännöstelykäytäntöön !

 

Taakse jäänyt vuosi ja myös pidempikin ajanjakso on osoittanut koko Iisalmen reitin vesistön kärsivän nykyisin voimassaolevasta vesien säännöstelystä. Onkivedellä saatiin menneenä kesänä nauttia melko puhtaista uimavesistä. Uskoisin näin olleen myös Porovedellä ja Nerkoossakin. Tästä huolimatta ei ole syytä jäädä sormi suussa odottelemaan mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Lähes maksimikorkeudessaan pysytelleet kesäveden korkeudet lienee ollut merkittävin tekijä vesien puhtaana pysymiseen. Onhan se selvää, että mitä suurempi vesimäärä on, sitä laimeampana kaikki ongelmia aiheuttavat saasteet ja turvesoilta valuva humus   järvissä esiintyy. 

Onkivedellä toteutimme kesällä säännöstelyn muutoshakemushankkeen yhdessä osakaskuntien kanssa. Toimitimme ELY-keskukselle hakemuksen, jonka tarkoituksena on korjata säännöstelyehdoissa olevia kielteisiä asioita. Tärkein niistä ehkä on lopettaa tammikuusta - toukokuun alkuun kestävä vedenpinnan alentaminen juoksuttamalla.

Pyynnöstämme ELY-keskus järjesti aiheesta yleisötilaisuuden, jossa asioita puntaroitiin ja yritettiin löytää ratkaisua. Valitettavasti tulokset jäivät laihoiksi. Säännöstelystä vastaava viranomainen ELY-keskus on laatinut raporttiluonnoksen säännöstelyn vaikutuksista  Onkiveteen. Hakemuksessamme esitettyjä asioita peilattiin raportissa käsiteltyihin aiheisiin. Suurin ristiriita tavoitteidemme ja raportin välille löytyi kun käsittelyyn tuli keskiveden korkeuden määritelmä. Tämä maa- ja vesialueen rajan määräävää kummajainen torpedoi kaikki vedenpinnan korkeuksiin kohdistuvat muutoshankkeet. 

Näyttää siltä, että viranomaiset ovat rakentaneet itselleen loukun, joka taitaa olla ylitsepääsemätön. Tuo laadittu keskiveden määritelmä perustuu pitkälle tarkastelujaksolle, joka näin ollen käsittää myös talviaikaiset vedenkorkeudet. Säännöstelyluvat taas puolestaan pohjautuvat näihin teoreettisiin ja laskennallisiin tasoihin. Selkokielellä sanottuna ongelma tulee sitä, että jos tuo vaatimamme kevättalvinen vedenpinnan alasajo lopetetaan ja laskennallinen keskiveden korkeus nousee, syntyy valtiolle ihmeellinen maksuvelvoite olemattomasta rantojen vettymisestä. Yleisötilaisuudessa tätä ihmeteltiin yhdessä ja erikseen, niin asiantuntijat kuin me kansalaisetkin.

Tälle yhtälölle ei todellakaan löydy yhtään järkevää perustetta ja siitä kärsii kaikki säännöstelyn piirissä olevat vesistöt koko valtakunnassa. Suuruusluokaltaan ja vaikeudeltaan tämä on jo sitä luokkaa , että apua on haettava ilmeisesti ihan ministeriötasolta. Onneksi näihin vesistöjen pilaamiseen aletaan kiinnittää aitoa kiinnostusta kun entiset ja uudet valtakunnan poliitikotkin ottavat rohkeasti kantaa asioihin ja vaativat muutosta. Näille esiin tulleille ongelmille voidaankin saada " isokenkäisiä " selvittäjiä kunhan osataan vetää oikeasta narusta. Tämän Onkiveteen kohdennettu tilanne ja ongelma voidaan suoraan kopioida koskemaan koko Iisalmen reitin järviä, koska ne kuuluvat saman säännöstelyn piiriin.

Tästä tulisikin saada aikaan yhteistyö, joka kattaa kaikki alueemme säännöstellyt järvet ja niiden vesialueiden omistajat. Toinen suuri haaste on saada säännöstelyluvat ja -toiminta sellaisiksi, että kevätkutuisten kalojen poikastuotanto onnistuu ja tulvien puhdistavat elementit saadaan toteutumaan. Turvetuotannon vesistöllemme aiheuttamat suuret ongelmat ovat sitten kokonaan oma lukunsa ja se vaatikin meiltä pitkäjännitteistä ja määrätietoista yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. 

Olavi Hiltunen

Puheenjohtaja

Terveempi Onkivesi ry

 

 

 

 

Onkiveden lainehdinta laantuu talven alle.

 

Eletyn kesän laadultaan huonoa paremmat uimavedet alkavat jäätyä Onkivedelläkin. Sen sijaan meidän Onkiveden puolustajien ajatukset ja mieli velloo laantumatta.

Toteutimme kesällä säännöstelyn muutoshakemushankkeen yhdessä osakaskuntien kanssa. Toimitimme ELY-keskukselle hakemuksen, jonka tarkoituksena on korjata säännöstelyehdoissa olevia Onkivedelle kielteisiä asioita. Tärkein niistä ehkä on lopettaa tammi-toukokuussa tehtävä vedenpinnan alentaminen juoksuttamalla.

Pyynnöstämme ELY-keskus järjesti aiheesta yleisötilaisuuden, jossa asioita puntaroitiin ja yritettiin löytää ratkaisua.  Kävi toteen ennen kokousta erään osakaskunnan puheenjohtajan lausahdus " ei sieltä mitään saada ". Valitettavasti tulokset jäivät laihoiksi. Säännöstelystä vastaava viranomainen ELY-keskus on laatinut jo aiempienkin keskusteluiden pohjalta raporttiluonnoksen säännöstelyn vaikutuksista  Onkiveteen. Muutoshakemuksessamme esitettyjä asioita peilattiin raportissa käsiteltyihin aiheisiin. Varsinaisia ristiriitoja tavoitteidemme ja raportin välillä ei löytynyt paljoakaan. Hakemuksemme karahti kiville vasta kun käsittelyyn tuli keskiveden korkeuden määritelmä. Tämä maa- ja vesialueen rajan määräävää kummajainen torpedoi kaikki vedenpintaan kohdistuvat muutoshankkeet.

Näyttää siltä, että viranomaiset ovat rakentaneet itselleen sellaisen loukun, josta ei helpolla selvitä. Tuo kyseinen keskiveden määritelmä perustuu pitkälle tarkastelujaksolle, joka näin ollen käsittää myös talviaikaiset vedenkorkeudet. Säännöstelyluvat taas pohjautuvat näihin teoreettisiin ja laskennallisiin tasoihin. Siinäpä se loukku on sitten viritetty. Selkokielellä sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että jos tuo vaatimamme kevättalvinen jäiden alasajo lopetetaan, nousee keskiveden korkeus ja syntyy ihmeellinen maksuvelvoite rantojen vettymisestä. Yleisötilaisuudessa tätä ihmeteltiin yhdessä ja erikseen, niin asiantuntijat kuin me kansalaisetkin. Tälle yhtälölle ei todellakaan löydy yhtään järkevää perustetta ja siitä kärsii kaikki säännöstelyn piirissä olevat vesistöt koko valtakunnassa. Suuruusluokaltaan ja vaikeudeltaan tämä taitaa olla sitä luokkaa , että apua on haettava ilmeisesti ihan ministeriötasolta.

Onneksi näihin vesistöjen pilaamiseen aletaan kiinnittää aitoa kiinnostusta kun entiset ja uudet valtakunnan poliitikotkin ottavat rohkeasti kantaa asioihin ja vaativat muutosta. Näille esiin tulleille ongelmalle voidaankin saada " isokenkäisiä " selvittäjiä kunhan osataan vetää oikeasta narusta. Jatkossa näitä säännöstelyasioita tuleekin tarkastella koko Iisalmen reittiä koskevana, koska samat ongelmat ovat koko vesistössä.

No eipä niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Saaristotien virtausaukkojen avausprosessi on viimeinkin nytkähtänyt liikkeelle ja se saattaa edetä ripeästikin. Tästä esitänkin suuret kiitokset Lapinlahden kunnalle ja ELY-keskukselle.

 

Näin vuoden loppuessa esitän myös kiitokset kaikille tukijoillemme näillä " kaislikkoisilla " väylillä. Jatketaan samaan tahtiin, kyllä Onkivesi meitä vielä kiittää.

 

Olavi Hiltunen

Terveempi Onkivesi ry

Puheenjohtaja

 

Säännöstelyhakemus